CHİLLER GRUBU NEDİR ?Chiller Grubu aslen ısıyı bir kaynaktan alıp başka bir kaynağa transfer edebilen cihazlardır. Diğer Soğutma sistemlerine göre bu sistemde çok daha yüksek kapasiteli bir soğutma meydana gelmiş olur. Çalışma prensipleri termodinamikteki bilinen soğutma çevrimidir. Temel olarak kompresör, kondanser, genleşme vanası ve evaporatörden oluşur. Kompresörde sıkıştırılan ve ısınan gaz kondanserde soğutulur böylece ortama ısı atılmış olur. Daha sonra genleşme vanasından geçen gazın basıncı dolayısı ile sıcaklığı düşer ve sıvılaşır. Evaporatörden geçerken soğutulmak istenen sıvının üzerinden ısıyı alır alçak basınçta gaz olarak kompresöre gelir, yeniden sıkıştırılır. Çevrim bu şekilde sürekli devam eder.
CHİLLER GRUBU KULLANIM AMACI


Endüstride soğuk su ihtiyacı özellikle, plastik üretim tesislerinde 10–12 ° C su çıkısı olması gereken enjeksiyon kalıplarında, fabrika binalarında, alış veriş merkezlerinde, hastanelerde ve işlem yapılmış malın soğutulmasında kullanılır.

Endüstriyel işlerde; kalıp şartlandırılması, özellikle ürün kalitesi açısından önemlidir. Malzemenin özelliklerine göre kalıpların belirli sıcaklık değerleri arasında tutulması gerekir. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla işletmelerde kullanılan su kuleleri sabit su ısısı sağlamada yetersiz kalır. Soğutma su kulelerinde, suyun buharlaşması sırasında gerçekleşen ısı transferi sayesinde sağlanır. Bu sebeple ortam yaş termometre sıcaklığının gereken soğutma suyu sıcaklığından yüksek olduğu zamanlarda, su kuleleri soğutma ihtiyacını karşılayamadıkları için, kalıp soğutmada chiller gruplarının kullanılmasını gerekli kılar. Chiller grupları kendi aralarında Hava Soğutmalı Chiller Grubu ve Su Soğutmalı Chiller Grubu olarak ikiye ayrılmaktadır.HAVA SOĞUTMALI VE SU SOĞUTMALI CHILLER


 • Chiller Kondenser ve Evapratör hacimlerinden oluşan bir soğutma sistemi ana ekipmanıdır. Chillerlerde kule fanları vardır. -30C ve +30C sıcaklık arasında çalışabilir. İstenilen dereceye göre özel imalat yapılır. Soğutma ihtiyacı olan her alanda kullanılabilir. Baskı hızını arttırır. Kapalı devre çalışma sayesinde kalıp ve yağ eşanjörlerin ömrünü uzatır.


ATNH HAVA SOĞUTMALI CHILLER


 • Hava soğutmalı chiller, Kondenser hava ile soğuyan cihazlardır.


 • Üzerinde bulunan fanlar sayesinde, kondensenden geçen soğutucu akışkanı soğutur.


 • Kompresör : Tek sistemde 1 kompresörden 4 kompresöre kadar kombine çalışma özelliğine sahiptir. Cihazlarımızda kapasiteye uygun olarak scroll tip veya yarı hermetik tip soğutma kompresörleri kullanılır. Kompresörler arıza hallerinde yine kendi bakım atölyemizde onarılmaktadır.


 • Kondenser : Paket ünitelerde kullanılan hava soğutmalı kondenserler bakır borulu ve alüminyum kanatlı tiptir. Soğutmanın hızla yoğuşmasını sağlamak üzere ağırlıklı olarak V dizaynda çift olarak uygulanmıştır. Kondenser fanları cihaz kasası üzerinde davlumbazlara monte edilmiştir. • Evaporatör (Chiller) : Shell & Tube chiller, demir boru içinde U firkete bakır boru demeti olarak imal edilmiştir. Boru demetinin sökülebilir olması evaporatör içinin rahatlıkla temizlenebilmesine imkan verir. Düzenli bakım neticesinde cihaz ömrü uzar.

 • Elektrik Panosu : Elektrik panolarında pano bileşenlerinin uzun ömürlü kullanılması için tüm dünyada tercih edilen markalar tercih edilmektedir.


 • Devre Elemanları : Soğutma sisteminin güvenle çalışmasını sağlamak üzere cihaz üzerinde; Drayer-filtre, gözetleme camı, expansiyon valf, Selenoid valf, kombine prosestat, su akış kontrol valfi, soğutma valfleri su ve hava tahliye valfleri bulunmaktadır.


Hava Soğutmalı Grupların Tercih Edildiği Bazı Durumları Şöyle Sıralayabiliriz:

 

  • Su bulunma imkânlarının kısıtlı olması veya suyun çok pahalı elde edildiği yerler.

  • Bölgenin çok soğuk olması, gece/güdüz sıcaklık farklılıklarından dolayı don tehlikesinin ortaya çıktığı yerler.

  • Kışın soğutma grubunun çalışma zorunluluğunun olduğu yerler.

  • İşletmenin küçük olması ve dolayısıyla işletmeci personelin çok az sayıda istihdam edildiği yerler.

  • Elektrik giderlerindeki artışın çok önemli olmadığı yerler, küçük kapasiteli cihazlar.

  • Yer kısıtlaması nedeniyle bir makine dairesinin oluşturulamadığı ve grubun dışarı konulma zorunda olduğu yerler.

  • Kuru ve yaş termometre dizayn sıcaklıklarının düşük olduğu yerler.